Meta & Fysikken: Afsnit 4: Klodens tilstand

Klimaforandringer og handlingsplaner...

Vi taler om hvorfor vi er motiverede for at søge ud i rummet og væk fra jorden. En ting er nysgerrighed, men noget andet er, om jorden overhovedet er beboelig om et par hundrede år. Hvordan sikrer vi at det ikke kommer så vidt, og kan vi overhovedet gøre noget ved jordens skiftende temperaturer?

Karina's noter til dagens afsnit:

Man skelner mellem Klima og Vejret. Vejret er lokalt og på kort tidsskala, og klima er globalt og på lang tidsskala. Jordens klima ændrer sig og har altid gjort det. Istider er kommet og gået og vandet er steget og faldet. Disse naturlige ændringer har altid været meget langsomme. 

Vi står lige nu over for store og pludselige klimaforandringer. Disse er menneskeskabte og skyldes hovedsageligt drivhusgasser som Carbondioxid (CO2) og Methan (CH4). Carbondioxid mængden er lige nu på 403 ppm (dele per million), til sammenligning var mængden på 280 ppm før den industrielle revolution (ca. 1850). 

Kloden har brug for drivhusgasser, ellers ville Jordens gennemsnit temperatur være på -18C. Jordens gennemsnits temperatur er i dag på 15C. Da jorden kom ud af den sidste istid blev drivhusgasser der var gemt i isen sat fri. Mængden af Carbondioxid steg dengang med 35 ppm over 1000 år. Til sammenligning har det kun taget os 17 år at udlede den samme mængde. De menneskeskabte klimaforandringer resulterer i en global opvarmning. 

Verdens nationer er gået sammen om at prøve at holde ændringen på under 2 grader. Selv med denne stigning kommer vi til at opleve voldsommere vejr, både koldt og varmt. Orkaner vil blive større og vare i længere tid. Kulde og Varme bølger kommer til at være mere ekstreme og vare i længere tid. 
Danmark ligger rimeligt beskyttet, så den primære konsekvens vi kommer til at mærke er at havene stiger.

Det er endnu uvist om vi kan holde os på en temperaturstigning på under 2 grader. Hvad vi hver især kan gøre er at formindske vores udledning af drivhusgasser. 

Graf over temperaturændringer. Kilde: Hegerl and Zwiers et al, 2007

PastedGraphic-1-1.jpg

Kilder:
En liste over hvilke madvarer der forårsager flest drivhusgasser.
http://www.greeneatz.com/foods-carbon-footprint.html

Her er der en flot plakat med en Carbon-Mad-pyramide:
http://www.hungryplanet.dk/pdf/plancher/24_co2-pyramide.pdf

Man kan også prøve denne lommeregner, hvor man ved at svare på spørgsmål kan se hvor man forurener mest. 
http://footprint.wwf.org.uk/

Hvis man vil læse mere om klima kan man kigge på:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/saadan-er-klimamodeller-skruet-sammen

Her er historien om anti CO2 maskinen på Island:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/island-taender-for-maskine-der-laver-co2-om-til-sten

NASA har en hjemmeside, der giver et godt overblik (engelsk): www.climate.nasa.gov
De Forenede Nationers Klima Panel:  www.ipcc.ch