Meta & Fysikken: Afsnit 1: Tid & tidsrejser

Tid

Tiden er bundet til rummet. Derfor bliver de sammen kaldt Rum-tiden. Hvis rummet er bukket pga. en samling masse så har det betydning for tiden også. En samling masse, som fx. Jorden bukker altså rum-tiden og skaber hvad vi normalt kalder et tyngdefelt. 

I et tyngdefelt gå tiden langsommere. Det vil sige at på jorden går tiden langsommere i en dal end på en bjergtinde.

Tiden går også langsommere når man bevæger sig tæt på lysets hastighed.

Når ens tid går langsommere er det ikke noget man kan mærke. Det er fordi set indefra løber tiden altid lige hurtigt. Det er først når vi sammenligner vores ure at man kan se at tiden ikke løb lige hurtigt over det hele.

Videnskab.dk har flere artikler om tid. Her er en af dem:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/tiden-gaar-eller-goer-den

Hvis man vil lidt dybere kan man læse bogen:
Tid – Den relative virkelighed af Professor Ulrik Uggerhøj


Tidsrejser:

Man kan rejse frem i tiden, ved at rejse i et rumskib tæt på lysets hastighed og dermed sænke tidens hastighed for en selv. Når man kommer tilbage til Jorden er der gået mange flere år end man selv har oplevet i sit rumskib. Man har så rejst frem i tiden. Men der er ikke nogen måde at rejse tilbage i tiden på.

Det er stadigvæk op til diskussion om tidsrejser er muligt. De fysiske love der beskriver vores verden giver ikke et endegyldigt svar.

Før i tiden var tidsrejser ikke noget der beskæftigede folk. Denne bog (på engelsk) beskriver menneskets opvågning til fænomenet: 

'Time Travel: A History' af James Gleick

Hør filosoffer og forfattere diskutere tidsrejser (engelsk):

https://iai.tv/debates-and-talks