Meta & Fysikken: Afsnit 6: Rumvæsener - Jo, de MÅ være derude!

Sandsynligheden taler for at vi bestemt ikke er alene!

Vi dykker ned i det kontroversielle emne "rumvæsener". Og det er ikke bare i Hollywood film man arbejder med dette! Med "rumvæsener" mener vi intelligent liv og/eller civilisationer. Det er et fantastisk spændende afsnit, så lyt med og udvid din (rum)horisont!


Karina's noter til dagens afsnit:

Rumvæsener
Hvad leder vi efter? og Hvorfor vil vi gerne have svar på dette spørgsmål? Jeg vil gerne vide om livet er unikt. 
Rumvæsner her på jorden? Det er interessant at nu hvor der er kameraer over det hele, også 24 timers kameraer, at UFO observationer nu til dags ikke er eksisterende. 

Fermi-Paradox
Dette paradoks beskriver modsætningen imellem den høje sandsynlighed for intelligent liv andetsteds og manglen på bevis på det. 
Størrelsen og alderen af universet får os til at tro at der må eksistere mange teknologisk fremskredne civilisationer. Men denne tro er logisk inkonsistent med manglen på observationelt bevis. Enten er vores antagelse forkert og teknologisk advanceret intelligent liv er meget sjældnere end vi tror eller vores observationer er ufuldstændige eller vores søge metoder er fejlagtige og søger efter noget forkert. 
https://waitbutwhy.com/2014/05/fermi-paradox.html
Carl Sagan i 'Contact': There must be aliens, it would otherwise be a waste of space. Find the right quote. 
Dette problem bliver også kaldt for 'Den Store Stilhed'

Drake - ligningen:
Drake stillede en ligning op som et sandsynligheds argument for at kunne bedømme hvor mange aktive, kommunikerende civilisationer der eksisterer i mælkevejen.
Med i overvejelserne er: 
Antallet af stjerner (der kigger man på stjernefødselsraten) 1.5–3 stjerner per år.
Andel af stjerner med planeter. ca. 0.2-0.5 (en femtedel til halvdelen)
Gennemsnitsantallet af planeter der potentielt kan understøtte liv. ca. 1-5
Andel af planeter der kan udvikle liv. ca. 1
Andel af planeter, hvor intelligent liv er udviklet og har dannet en civilisation. ca. 1
Andel af disse civilisationer der har udviklet teknologier der sender observerbare signaler ud i rummet. 10-20 % (0.1-0.2)
Tidslængde disse civilisationer sender signaler ud. 1000 til 100 000 000 år
Ligningen giver et gæt på omkring N=20 civilisationer i vores mælkevej, men det er MEGET afhængigt af længden man tror at en civilisation er i stand til at sende signal ud. Så man kan lidt (mere) løst sige at antallet afhænger af tidslængden af en civilisation. 
Hvis drivhuseffekten og klimaforandringerne en flaskehals som alle civilazations møder, hvor det ikke er alle der kommer igennem krisen, lægger det en naturlig bremse på længden af en civilisation.
Ender hver civilization i total tech og AI? Skal man forsøge at finde en total AI? 
Tal: Der er 100-400 milliarder stjerner i vores galakse og der er omkring det samme antal galakser i universet. Dermed er det samlet antal af stjerner 10^22 til 10^24. Dvs. for hvert sandkorn på jorden er der omkring 10 000 stjerner. 
Der er cirka 100 jord lignende planeter for hvert sandkorn på jorden. Hvis bare 1% af dem har liv på sig, så er der lige så mange type rumvæsner som der er sandkorn på jorden.
Når man skalerer det ned til bare vores egen galakse så er der 1 milliard jord-lignende planeter i mælkevejen og dermed 100 000 intelligente civilisationer.

Civilisationer:
Man inddeler civilisationer i 3 trin efter deres energiforbrug:
Trin 1: Civilisationen er i stand til at bruge al energien til rådighed på dens planet. (Vi er ca. 0.7)
Trin 2: Civilisationen er i stand til at bruge al energien til rådighed fra dens sol.
Trin 3: Civilisationen er i stand til at bruge al energien til rådighed fra hele galaksen. 

Hvorfor hører man ikke noget fra dem? Det ved vi ikke, og ingen er enige. Men svarene kan inddeles i 2 grupper:

1) Der er ikke nogen civilisationer af type 2 og 3 derude pga. det store filter. Teorien er at der på et tidspunkt i udviklingen til en type 3 civilisation er et spring som er umuligt eller ekstremt usandsynligt at man overvinder/overkommer. 
Vi er sjældne:
Det kan være at vi allerede har klaret os igennem dette filter, men at det totalt set betyder at der er langt færre civilisationer mulige end vi har sjusset os frem til. Et tidligt filter kunne være da encellede liv efter 2 milliarder år gik over til at have en kerne. 
'Rare Earth' teorien, som går ud på at vores planet med dens store måne er så speciel at liv kun kunne opstå her. 
Vi er de første.
Vi er på vej imod et filter: Vi er hverken sjældne eller først og der kommer et filter som gør at man ikke klare den. Hvis vi finder celler med kerner et andet sted i solsystemet, som dermed udviklede sig derhen uafhængigt, så betyder det at filteret er i vores fremtid. No news is good news.

2) Der er civilisationer af type 2 og 3 derude og der er gode grunde til at vi ikke har hørt fra dem.
Vi har haft besøg af dem for lang tid siden. Mennesket er 50 000 år gammelt og vores nedskrevne historie kun 5500 år.
Galaksen er koloniseret, men der er ingen der gider at besøge os ude i forstaden.
De har ingen interesse i andre arter. Måske lever de i Virtual Reality.
Der er agressive arter derude og intelligente arter ved bedre end at sende signal ud. (Dette betyder noget for METI -Messaging Extraterristrial Intelligence)
Der er en super intelligent art rumvæsner der udrydder andre civilisationer.
Der er masser af aktivitet derude, men vi er ikke gode nok til at observere det.
Vi modtager allerede signaler, men regeringerne holder det hemmeligt.
Zoo Hypotesen: Der er andre arter og de observerer os.
De er der, men de er så meget længere end os at vi ikke forstår det. Som at fortælle myrer om internettet.
Vores Virkelighed er ikke hvad vi tror den er. Et hologram. En simulation. 

Lige meget hvilken af alle disse grunde der er den rigtige er det noget mindblowing. Lige nu har vi INGEN ANELSE!
Kilde: 
https://waitbutwhy.com/2014/05/fermi-paradox.html

Liv. 
Hvad er liv? Definition: Det som adskiller dyr og planter fra uorganisk materiale. Livet er bla. en mulighed for vækst, reproduktion, funktionel aktivitet og en kontinuær forandring indtil døden.
"the condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death.  "the origins of life"
Life is considered a characteristic of something that preserves, furthers or reinforces its existence in the given environment.
Det første liv på Jorden var for 4,280 milliarder år siden umiddelbart efter at verdenshavene blev skabt for 4,41 milliarder år siden og Jordens skabelse for 4,54 milliarder år siden.
Det er interessant at finde ud af om liv opstår når man lader vand stå i omkring 200 millioner år (0.2 milliarder er 200 millioner. 1000 millioner er 1 milliard). Det kan tænkes at hænge sammen med hvilke grundstoffer og molekyler der er til rådighed. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Life - cite_note-NAT-20170301-4

Betingelserne for liv:
I vores tilfælde er det tilstedeværelsen af vand. I en flydende væske kan stofferne bevæge sig rundt og er ofte i ion form, hvor de mangler en elektron eller har en for meget. I denne form (og nu er vi i kemi-riget) er grundstofferne mere reaktive. 
Indtil videre er det eneste liv vi kender det der er på denne Jord. Det er endda det eneste i vores Solsystem (indtil videre). Alt levende her kan spores til at stamme fra den samme grund-celle. Vores liv kan kædes tilbage til en simplere form som vi har tilfælles med alt andet liv vi ser. Vi er beslægtet med træerne!
Total mindblow. Livets 'Træ'

tree-of-life_2000.png


DNA indeholder den genetiske information der tillader alle levende væsener at fungere, gro og formere sig. DNA er formet som en Helix, altså en ræb-stige der er snoet. Trinene i stigen bliver dannet af fire forskellige mursten (molekyler), hvor hvert trin er dannet ud af 2 af disse. Ræbet i vores model er dannet af sukker molekyler (masser af Carbon, ilt og brint) og Fosfor atomer. De 4 typer mursten molekyler er også blevet fundet i meteroritter.


Set fra vores eksistens af så skal der Carbon, Brint, Ilt, Nitrogen og Fosfor til at bygge DNA.

Et gen er et stykke DNA der koder for en bestemt funktion (protein med en funktion). Mennesket har 46 kromosomer, som hver især består af lange DNA stykker der er viklet sammen. 

Charles Darwin proposed the theory of universal common descent through an evolutionary process in his book On the Origin of Species in 1859, saying, "Therefore I should infer from analogy that probably all the organic beings which have ever lived on this earth have descended from some one primordial form, into which life was first breathed." 

Hvordan leder vi efter rumvæsner - SETI ?
Vi har lyttet til rummet i radio siden år 1899. 
SETI bruger astronomers værktøjskasse i forsøget på at finde bevis for nogen andres teknologi sendt fra en stor afstand. Hvis de nogensinde påstår at have modtaget et signal, så vil de kunne understøtte det med beviser og data der kan bekræftes uafhængigt.
Der er endnu ikke fundet noget som helt, også selvom at vi har lyttet mere eller mindre konstant i 50 år, ihvertilfald ikke i de bølgelængder som vi har kigget i. (mest i radio omkring nogle 'vinduer' i det elektromagnetiske spektrum).
SETI @ home: En screensaver der bruger din computers fritid til at bearbejde data udviklet af Berkeley.

Hvordan ville rumvæsner kunne finde os?
Hvordan ser vi ud udefra?  Vi har mange radiostationer og pga. signalernes struktur kan man let se at de ikke er naturligt forekommende radio signaler. 
Hvor langt væk har de første radio og TV bølger rejst? Ca. 200 år (max.). Dvs 200 lysår. Vores galakse er 100 000 lysår i  diameter. Orions tågen er 1344 lysår væk (Betelgeuse er 400, Rigel 800). 

orion.en.gif

Kilde: https://spaceplace.nasa.gov/review/starfinder/

Hvordan har vi indtil nu kommunikeret med rumvæsner: 
Voyager plate: er en grammofonplade der har beskrivels om hvordan man afspiller den. Der er også billeder lagret i pladen. https://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record
By NASA Jet Propulsion Laboratory - NASA Jet Propulsion Laboratory, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8893952
The Pioneer Plaque:
http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/2016/0120-the-pioneer-plaque-science-as-a-universal-language.html

20160116_pioneer-plaque.jpg

METI: Messaging Extra Terristrial Intelligence kaldes også for Active SETI: I 1974 sendte man en besked ud mod M13, som er en kuglehob cirka 25 000 lysår væk. Det kan være at vi så hører noget om 50 000 (-44) år. Der er blevet sendt 4 andre beskeder ud, den sidste i 2008.
I 2015 blev METI diskuteret på et AAAS møde (American Association for Advancement o Science) og om hvorvidt det var en god ide.  Resultatet var at udtalelse som mange skrev under på om at inden man sender  noget ud, så skal det diskuteres globalt. 

Advarsler: 
1) Physicist Stephen Hawking, in his book A Brief History of Time, suggests that "alerting" extraterrestrial intelligences to our existence is foolhardy, citing mankind's history of treating his fellow man harshly in meetings of civilizations with a significant technology gap. He suggests, in view of this history, that we "lay low". In one response to Hawking, in September 2016, astronomer Seth Shostak, allays such concerns.[112] Astronomer Jill Tarter also disagrees with Hawking, arguing that aliens developed and long-lived enough to communicate and travel across interstellar distances would have evolved a cooperative and less violent intelligence. She does think it is too soon for humans to attempt active SETI and that humans should be more advanced technologically first but keep listening in the meantime.
2) "Det er ikke klart at alle rumvæsner er harmløse eller at kontakt med dem vil have seriøse konsekvenser selv hvis de er harmløse. "It is not obvious that all extraterrestrial civilizations will be benign, or that contact with even a benign one would not have serious repercussions" (Nature Vol 443 12 October 06 p 606)

Hvad kan der være derude?
Kan man forestille sig liv der har andre basepairs, bestemt af hvad der er til rådighed? Silicone. Er Fosfor virkelig så vigtigt. Kunne man bruge andre kemikalier istedet for?
Hvad hvis rumvæsner kun kommunikerer igennem lugtesansen? Så kan det være at deres forskere har teorier om kommunikation ved hjælp af 'fotoner', som de har svært ved at bevise eksisterer, fordi de ikke kan omsætte fotonens eksistens til noget med lugt. (Derfor er det så vigtigt at vi nu kan observere gravitationelle bølger, det er et nyt vindue til universet, ligesom da man begyndte at kigge på universet i andre bølgelængder end den synlige).
Når man ser på hvor alsidig plante og dyreriget er så kan man sagtens forestille sig at rumvæsner kan se helt anderledes ud end os og have andre krops-symmetrier.